Valencià ->

Aquests dies als que recordem la rendició del feixisme Nazi a Berlin l'any 1945 el PCPV vol difondre pel.lícules històriques fetes a la URSS que faciliten la comprensió del que va ser la segona guerra mondial al front de l'est, on el poble soviètic si va lluitar contra el feixisme i ho enderrocà.

L'estructura productiva de la URSS als anys 40, fruit d'una complicada col.lectivització i de plans quiquennals d'industrialització, va permetre salvar l'URSS de la invasió Nazi, va destruir al feixisme del mateix lloc d'on va eixir ( recoltzat pel capitalisme occidental ) quan al 1933 els Nazis de Hitler varen cremar el Reichstag i perseguiren als comunistes alemanys, i va permetre alliberar europa del feixisme.

Ara que l'URSS no hi es, desde els anys 90 del segle XX, totes les lluites llaborals, nacionals, culturals i de drets socials han sofrit retallades o eliminacions arreu del món.

Es per això que es molt important recordar com es va vençer al feixisme, qui ho va fer i que conseqüències ha tingut la desaparició de la URSS, la perduda de orientació ideològica al permetre el revisionisme i la promoció dels conceptes neolliberals a la societat.

Els treballadors, sense una idea clara de qué es vol construir, estarà sempre condemnat a viure baix les condicions del capitalisme. 

Per això el PCPV es reafirma en els seus ideals comunistes, en la voluntat de fer possible la revolució socialista, de fer front a la lluita de classes i de no amagar amb altres conceptes el que es la nostra meta històrica: arribar al comunisme.

 Colección de películas encontradas en internet:

 cine
https://mega.co.nz/#fm/kMVUSQyY
* el PCPV no se responsabiliza por el uso del material cinematográfico compartido
 por terceros en internet.

Mayakovski:

“Para ti el cine es sólo un espectáculo, para mí es una manera de entender el mundo”

roja

Castellano ->

Estos días en los que se recuerda la rendición del fascismo Nazi en Berlín el año 1945, el PCPV queremos difundir películas históricas hechas por la URSS que facilitan la comprensión de lo que supuso la segunda guerra mundial en el frente del este, donde el pueblo soviético sí luchó contra el fascismo y lo venció.

La estructura productiva de la URSS en los años 40, fruto de una complicada colectivización del campo y de planes quinquenales industriales, permitieron salvar a la URSS de la invasión Nazi, destruyó al fascismo desde el mismo lugar de donde surgió ( apoyado por el capitalismo occidental ) cuando en 1933 los nazis de Hitler quemaron el Reichstag y persiguieron a los comunistas alemanes, y se pudo liberar europa del fascismo.

Ahora que la URSS no existe, desde los años 90 del siglo XX, todas las luchas laborales, nacionales, culturales y por los derechos sociales han sufrido recortes o han sido eliminados por todas partes del mundo.

Es por eso que se hace importante recordar cómo se venció al fascismo, quién lo hizo y qué consecuencias ha tenido la desaparición de la URSS., la pérdida de orientación ideológica al permitir el revisionismo y la promoción de conceptos neoliberales en la sociedad

Lxs trabajadores, sin una idea clara de lo que se quiere construir, estaremos siempre condenadxs a vivir bajo las condiciones del capitalismo.

Por eso el PCPV nos reafirmamos en nuestros ideales comunistas, en la voluntad de hacer posible la revolución socialista, de presentar batalla en la lucha de clases y de no esconder bajo otros conceptos nuestra meta histórica: alcanzar el comunismo.