jovilangaPublicat a la revista Mundo Obrero Les Valls n.9 (desembre 2015)

Valencià

TRAJECTORIA POLÍTICA

Llicenciat en Història i Màster en Relacions Laborals, ha treballat sempre en la industria, 12 anys a una fàbrica tèxtil a Xilxes (Castelló) i darrerament a Pilkington del sector de l’automòbil. Afiliat al PCPV i a EUPV des de 2000 ha desenvolupat diferents tasques a la sina de les organitzacions: a EUPV, membre del Consell polític comarcal (Camp de Morvedre) de 2003 a 2007. Al PCPV: membre del Comitè Comarcal des de 2002 fins l’actualitat com a secretari d’organització, de formació i actualment secretari comarcal del Camp de Morvedre. Membre de la Comissió Política del PCPV des de 2005 a 2007, formant part de la comissió permanent com a adjunt d’organització. I de 2013 fins l’actualitat quan també forma part de la comissió permanent com a coordinador de l’àrea ideològica i secretari de moviment obrer.

Entre 2007 i 2013 ha sigut regidor d’EUPV a l’Ajuntament de Quart de les Valls amb diferents càrrecs: regidor d’urbanisme, joventut, benestar social, educació i sanitat, ha represesentat a Quart de les Valls com a regidor durant tot el període indicat a la Mancomunitat de les Valls i al Consorci Provincial de Bombers, al període 2007-2011 ha representat a EUPV a la comissió de participació ciutadana de la FVMP.

Des del punt de vista sindical: afiliat a CCOO des de 2002. Des de 2004 a 2014 delegat de personal a Benicas Grup. De 2008 a 2012 membre del Consell Intercomarcal de Comarques del Nord de FITEQA-CCOO.

PER QUÈ VOTAR UP-EU?

Amb un 20% d’atur punt amunt punt avall segons el moment, amb uns serveis públics damnats, amb una dràstica reducció salarial, desnonaments, destrucció de la negociació col·lectiva, privatitzacions, un augment galopant de la misèria… la classe obrera que és qui sofreix principalment aquestes lacres, i el conjunt de les classes populars que es veuen arrossegades a la mateixa situació. La classe obrera doncs necessitem tenir el màxim de representants a les institucions i romandre organitzats per a defensar-nos d’aquestes agressions tenint com a perspectiva la construcció del socialisme, que és el que ha se superar un capitalisme senil que explota el nostre treball per la mínima remuneració i després ens exclou reproduint la misèria.

QUÈ DIRIES ALS LECTORS?

Fonamentalment que planten cara, al tall, al carrer, en les institucions, en la vida. Nosaltres som els que fem tot allò que hi ha de de bo i de necessari a la societat, no podem romandre passius a les misèries que ens imposen els malfeiners de l’IBEX 35 i altres pirates varis. Tenim la suficient força per organitzar una societat on el treball servesca per satisfer les necessitats humanes. Per arribar ahi cal organitzar la lluita, des de la perspectiva de la defensa dels nostres interessos de classe en immediats i amb la perspectiva d’organitzar les bases de la societat que deixarem als nostres fills. Per necessitat i per responsabilitat hem d’organitzar-nos política i sindicalment, per a que la unitat constitueixca una força concreta. Des del meu punt de vista el PCE és el partit polític que necessitem perquè conté els elements per a organitzar-se, la ideologia que ens explica què ens passa i com respondre davant la necessitat de la creació d’un món nou, i la trajectòria lleial a la classe, amb la major tradició de lluita que ha existit mai en aquest país. Cal votar UP per a prendre posicions en la relació de forces que es configurarà al congrés des del dia 20 on defensar els nostres interessos, cal afiliar-se al Partit per organitzar la lluita en tots els altres àmbits de la societat en la que vivim. Una i altra acció son complementàries: vota un dia a UP-EU i lluita tot l’any al PCE-PCPV! .

 

 Castellano

TRAYECTORIA POLÍTICA

Licenciado en Historia y Master en Relaciones Laborales, ha trabajado siempre en la industria, 12 años en una fábrica textil en Chilches (Castellón) y últimamente en Pilkington del sector del automóvil. Afiliado al PCPV y EUPV desde 2000 ha desarrollado diferentes tareas en el seno de las organizaciones: en EUPV, miembro del Consejo político comarcal (Camp de Morvedre) de 2003 a 2007. En el PCPV: miembro del Comité Comarcal desde 2002 hasta la actualidad como secretario de organización, de formación y actualmente secretario comarcal del Camp de Morvedre. Miembro de la Comisión Política del PCPV desde 2005 a 2007, siendo miembro de la comisión permanente como adjunto de organización. Y de 2013 hasta la actualidad cuando también forma parte de la comisión permanente como coordinador del área ideológica y secretario de movimiento obrero.

Entre 2007 y 2013 ha sido concejal de EUPV en el Ayuntamiento de Quart de les Valls con diferentes cargos: concejal de urbanismo, juventud, bienestar social, educación y sanidad, ha representado a Quart de les Valls como concejal durante todo el período indicado en la Mancomunidad de los Valles y el Consorcio Provincial de Bomberos. Durante el periodo 2007-2011 ha representado a EUPV en la comisión de participación ciudadana de la FVMP.

Desde el punto de vista sindical: afiliado a CCOO desde 2002. Desde 2004 a 2014 delegado de personal en Benica Grupo. De 2008 a 2012 miembro del Consejo Intercomarcal de Comarcas del Norte de FITEQA-CCOO.

POR QUÉ VOTAR a UP-EU?

Con un 20% de paro, punto arriba punto abajo, según el momento, con unos servicios públicos condenados, con una drástica reducción salarial, desahucios, destrucción de la negociación colectiva, privatizaciones, un aumento galopante de la miseria … la clase obrera que es quien sufre principalmente estas lacras, y el conjunto de las clases populares que se ven arrastradas a la misma situación. La clase obrera pues, necesitamos tener el máximo de representantes en las instituciones y permanecer organizados para defendernos de estas agresiones teniendo como perspectiva la construcción del socialismo, que es lo que ha superarse un capitalismo senil que explota nuestro trabajo para la mínima remuneración y después nos excluye reproduciendo la miseria.

QUÉ LE DIRÍA A LOS LECTORES?

Fundamentalmente que planten cara en el trabajo, en la calle, en las instituciones, en la vida. Nosotros somos los que hacemos todo lo que hay de bueno y necesario en la sociedad, no podemos permanecer pasivos a las miserias que nos imponen los vagos del IBEX 35 y otros piratas varios. Tenemos la suficiente fuerza para organizar una sociedad donde el trabajo sirva para satisfacer las necesidades humanas. Para llegar ahí hay que organizar la lucha, desde la perspectiva de la defensa de nuestros intereses de clase inmediatos y con la perspectiva de organizar las bases de la sociedad que dejaremos a nuestros hijos. Por necesidad y por responsabilidad debemos organizarnos política y sindicalmente, para que la unidad constituya una fuerza concreta.

Desde mi punto de vista el PCE es el partido político que necesitamos porque contiene los elementos para organizarse, la ideología que nos explica qué nos pasa y cómo responder ante la necesidad de la creación de un mundo nuevo, y la trayectoria leal a la clase, con la mayor tradición de lucha que ha existido nunca en este país. Hay que votar UP para tomar posiciones en la relación de fuerzas que se configurará en el congreso desde el día 20 donde defender nuestros intereses. Es necesario afiliarse al Partido para organizar la lucha en todos los demás ámbitos de la sociedad en la que vivimos. Una y otra acción son complementarias: ¡vota un día a UP-EU y lucha todo el año en el PCE-PCPV!