El PCPV davant el 9 d’Octubre: “Per la llengua, la llibertat, la democràcia i un Procés Constituent per la República Federal”

El Partit Comunista del País Valencià vol manifestar el seu suport a les mobilitzacions  d’aquest 9 d’octubre sota el lema “Sí al valencià” en defensa de la llengua com element d’encontre i cohesió social, com espai comú i valor compartit d’una societat plural, i com instrument de diàleg per la convivència, el respecte i la igualtat.

Per al PCPV aquest 9 d’octubre és també un dia de lluita per les llibertats i la democràcia, en un moment en el que es veuen amenaçades per l’ofensiva més reaccionària procedent de l’extrema dreta social i política.

A més a més, des del País Valencià mostrem la nostra més profonda preocupació i la nostra condemna davant la repressió que ha patit el poble germà de Catalunya en les darreres setmanes per part del Governo d’Espanya, i rebutgen rotundament la possible aplicació de l’artícle 155 de la Constitució. L’actitut del PP, amb el suport de Ciudadanos, i el seu rebuig del diàleg, solament fomenta l’enfrontament i el conflicte entre els pobles d’Espanya, al igual que el propi Cap de l’Estat, el rei Felipe VI, qui considerem que ha tingut una actitut irresponsable, provocadora, que llunys d’ajudar a rebaixar la tensió, agita el conflicte entre el poble catalá i la resta d’Espanya. PP, Ciudadanos i la Casa Reial, són, en aquests moments, els subjectes que més estan fent per trencar la “Unidad de España” que tant diuen defensar.

Per altre costat, aquesta situació provocada pel govern del Partit Popular està servint a l’extrema dreta per a tornar a animar l’odi contra quins no comulguem amb el seu concepte  nacionalcatòlic d’Espanya, i que dista molt del concepto de la Espanya solidària, culta, democràtica, plural i lliure que els i les comunistes hem defensat històricament.

Per tot aixó, i enfront de l’ofensiva més reaccionària i que està portant la seua política de l’odi també als nostres carrers, des del PCPV creguem necessària la convocatòria de una taula de forces polítiques i socials del País Valencià que aposte pel diàleg i la defensa de les llibertats.

Davant l’ús dels instruments de l’Estat per a la repressió de les llibertats, davant del greu problema territorial que travessem, la situació d’empobriment d’una majoria de la població que continua patint les conseqüències de la crisi econòmica, i davant la deslegitimació de Felipe VI com a Cap d’Estado, des del Partit Comunista consideremo que la única sortida que pot garantir la democràcia, la llibertad i l’enteniment entre els pobles és un Procés Constituent que desemboque en una República Federal, que per un costat garantisca el dret a l’autodeterminació dels pobles i que al mateix temps cree les condicions per a que cap poble desitge abandonar-la.

Des del PCPV cridem a tota la ciutadanía del País Valencià a sortir aquest 9 d’octubre als carrers en defensa de la llengua, i també en defensa de la llibertad, la democràcia i por un Procés Constituent per la República.


 El PCPV ante el 9 de Octubre: “Por la lengua, la libertad, la democracia y un Proceso Constituyente por la República Federal”

El Partit Comunista del País Valencià quiere manifestar su apoyo a las movilizaciones de este 9 octubre bajo el lema “Sí al valencià” en defensa de la lengua como elemento de encuentro y cohesión social, como espacio común y valor compartido de una sociedad plural, y como instrumento de diálogo por la convivencia, el respeto y  la igualdad.

Para el PCPV este 9 de octubre es también un día de lucha por las libertades y la democracia, en un momento en el que se ven amenazadas por la ofensiva más reaccionaria procedente por la extrema derecha social y política.

Además, desde el País Valencià mostramos nuestra más profunda preocupación y nuestra condena ante la represión que ha sufrido el pueblo hermano de Cataluña en las últimas semanas por parte del Gobierno de España, y rechazamos rotundamente la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución. La actitud del PP, con el apoyo de Ciudadanos, y su rechazo del diálogo, solo fomenta el enfrentamiento y el conflicto entre los pueblos de España, al igual que el propio Jefe del Estado, el rey Felipe VI, quien consideramos que ha tenido una actitud irresponsable, provocadora que lejos de ayudar a rebajar la tensión, agita el conflicto entre el pueblo catalán y el resto de España. PP, Ciudadanos y la Casa Real, son, en estos momentos, los sujetos que más están haciendo por romper la “Unidad de España” que tanto dicen defender.

Por otro lado, esta situación provocada por el gobierno del Partido Popular está sirviendo a la extrema derecha para volver a alentar el odio contra quienes no comulgamos con su concepto  nacionalcatólico de España, y que dista mucho del concepto de la España solidaria, culta, democrática y libre que los/as comunistas hemos defendido históricamente.

Por todo ello, y frente a la ofensiva más reaccionaria y que está llevando su política del odio también a nuestras calles, desde el PCPV creemos necesaria la convocatoria de una mesa de fuerzas políticas y sociales del País Valenciano que apueste por el diálogo y la defensa de las libertades.

Ante el uso de los instrumentos Estado para la represión de las libertades, frente al grave problema territorial que atravesamos, la situación de empobrecimiento de una mayoría de la población que sigue sufriendo las consecuencias de la crisis económica, y ante la deslegitimación de Felipe VI como Jefe de Estado, desde el Partit Comunista consideramos que la única salida que puede garantizar la democracia, la libertad y el entendimiento entre los pueblos es un proceso Constituyente que desemboque en una República Federal, que por un lado garantice el derecho a la autodeterminación de los pueblos y que al mismo tiempo cree las condiciones para que ningún pueblo desee abandonarla.

Desde el PCPV llamamos a toda la ciudadanía del País Valenciano a salir este 9 de octubre a las calles en defensa de la lengua, y también en defensa de la libertad, la democracia y por un Proceso Constituyente por la República.