La Unió de Joventuts Comunistes d’Espanya (UJCE) és l’organització juvenil del Partit Comunista d’Espanya (PCE) en el conjunt de l’Estat. Independent en l’organitzatiu i autònoma en el polític, la Joventut Comunista es considera una organització-escola de comunistes, de quadres, d’activistes capaços de dur a terme l’extensió de la lluita ideològica, política i econòmica per la superació del sistema capitalista i les seues contradiccions.

En funció dels nostres Estatuts:

La Joventut Comunista basa la seua teoria i pràctica en el materialisme històric i dialèctic i el socialisme científic, tenint com a principis l’internacionalisme proletari, l’autodeterminació dels pobles i la lluita ecologista, per açò lluitem contra el capitalisme, l’imperialisme, el feixisme, el patriarcat, la xenofòbia, LGTBI-fòbia i qualsevol forma d’opressió sobre l’ésser humà i la seua dignitat, i com a base ideològica el marxisme-leninisme, per açò fa seues les aportacions dels moviments d’alliberament i dels processos revolucionaris que han contribuït al progrés de la humanitat.

Per què lluitem?

La Joventut Comunista es conforma de joves d’entre 14 i 30 anys. Persones que no vivim la transició, no votem la Constitució ni presenciem la signatura dels pactes de la Moncloa i que, per açò, tenim com a assignatura pendent la ruptura democràtica. Creiem que és el moment d’exigir el nostre paper en la història, de lluitar en contra de la supremacia que el poder econòmic, monopolis, oligopolis, grans empreses, bancs, multinacionals… exerceixen sobre el conjunt de la humanitat. És hora d’aprofundir, d’apostar per la radicalitat democràtica, per la construcció d’una Tercera República que s’articule entorn de la Democràcia Participativa, a l’Ocupació Digna, la Dignitat, la Pau i la Llibertat que el sistema ens nega.

Creiem que la lluita per una vida digna es construeix sobre la base d’espais de socialització, participació lliure i directa, justícia, repartiment del treball i la riquesa, valors de solidaritat i del col·lectiu, propietat social, treball digne i oci creador, educació digna, creació artística i cultural, defensa de la naturalesa i de la pau entre els pobles.

Construint classe.

Ens trobem davant un context global on els canvis operats social, política, ideològica i econòmicament han vingut a reforçar la violència imperialista i la situació de dominació sobre el conjunt de la classe treballadora: dones i homes, nadius i immigrants, explotats i exclosos, treballadors manuals i intel·lectuals, aturats, estudiants, indefinits, fixos, discontinus, temporals, eventuals, becaris… Davant açò, plantegem la lluita per la democràcia participativa en contra del model neoliberal com a primer pas cap a la construcció del socialisme en el segle XXI que porte a les classes populars, per la via de reconquistar drets i llibertats arrabassats, a assumir la seua tasca de superació del sistema capitalista.

El neoliberalisme suposa una retallada de drets i llibertats fonamentals a les persones explotades i excloses i una negació de les seues possibilitats de lliure i directa participació en la reorganització i el canvi de la societat. Per açò, apostem per una democràcia participativa, no en el sentit lax de capacitat per a decidir sobre una part dels pressupostos municipals, sinó com a fórmula aglutinadora de reconstrucció de la consciència de classe, d’organització del poder popular i de creació d’una alternativa d’acord amb la dignitat de les persones, alguna cosa completament impossible d’erigir si no és entrant en una lluita oberta en contra dels fonaments del capitalisme.

L’ampliació de la democràcia participativa i la constitució de centres de poder alternatius als dels Estats del capital, la participació democràtica de la societat en la seua pròpia organització, en directa rivalitat amb el poder econòmic, és un aspecte fonamental en el camí de la construcció del comunisme.